اثر کوآنزیم کیو تِن (Q10) در کاهش مرگ و میر ناشی از آسیت در نیمچه‌های گوشتی

اثر کوآنزیم کیو تِن (Q10) در کاهش مرگ و میر ناشی از آسیت در نیمچه‌های گوشتی

خلاصه: در این مطالعه تأثیر مکمل حاوی کوآنزیم کیو تِن (Co Q10) بر روی عملکرد رشد و آسیت در نیمچه‌های گوشتی بررسی گردید. یکصد و هشتاد جوجه نیمچه گوشتی یک روزۀ نر بصورت تصادفی در سه گروه و هر گروه ۶ دسته، تقسیم و جای داده شدند. از روز هشتم به جیره آنها به ترتیب به میزان‌های صفر، ۲۰ و ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم از مکمل Co Q10 اضافه گردید. از روز ۱۵ الی ۲۱ کلیه جوجه‌ها در معرض دمای ۱۵ الی ۱۸ درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا زمینه بروز آسیت در آنها ایجاد شود. متوسط مصرف خوراک و ضریب تبدیل در گروه‌ها به تفکیک در طی هفته اول تا سوم، هفته سوم تا ششم و هفته اول تا ششم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مصرف مکمل Co Q10 در عملکرد رشد هیچگونه تأثیری نداشته اما مرگ و میر ناشی از آسیت کاهش یافت (P≤۰٫۰۵). شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز (Erythrocyte osmotic fragility) یا EOF در گروهی که با ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم مکمل Co Q10 تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش پیدا کرد، اما درطول درمان هیچگونه تغییر معناداری در میزان گلبول‌های قرمز خون (PCV) مشاهده نگردید. فشار دیاستولی شریان ریوی بطور معناداری در روز ۳۶ کاهش پیدا کرد، اما هیچ تغییر معناداری در فشار بطن راست (RVP)، فشار سیستولی شریان ریوی و حداکثر میزان تغییرات در فشار داخلی بطن راست (±dp/dtmax)، مشاهده نگردید. شاخص آسیت قلبی (Ascites heart index) یا AHI بطور معناداری در گروه تغذیه شده با ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم مکمل Co Q10 کاهش پیدا کرد. نتایج این تحقیق اشاره دارد که مکمل Co Q10 اثر سودمندی در کاهش مرگ ومیر ناشی از آسیت در نیمچه‌های گوشتی دارد و بنظر می‌رسد مصرف ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم ازاین مکمل در مقایسه با مصرف ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم موثرتر است.

مقدمه:

کوآنزیم Q (2و۳ دی متیل، ۵ متیل، ۶ پلی ایزوپرن پارابنزوکوئینون، یوبی‌کینون) در غشای همه سلول‌ها موجود است (کالن و همکاران – ۱۹۸۷). کوآنزیم Q10 (Co Q10 ubiquinone) در بسیاری از سلول‌های پستانداران یافت می‌شود و از نظر ساختمانی شامل یک بخش اکسیداسیون و احیاء کوئینوئید فعال و یک زنجیر جانبی آبگریز متشکل از ۱۰ واحد ایزوپرنوئید است. به عنوان یک ترکیب محلول در چربی در غشای درونی سلول و همچنین در میتوکندری دیده می‌شود. Co Q10در زنجیر تنفسی میتوکندری و در جذب ونقل و انتقال الکترون به اکسیژن شرکت کرده و همزمان، با کاهش پروتون، موجب پیشبرد سنتز ATP می‌شود (بِیِر، ۱۹۹۲؛ ارنستر و دالنر، ۱۹۹۵). کوآنزیم Q10 بطور موثر از اکسیداسیون چربی، پروتئین و DNA جلوگیری نموده و بطور مداوم توسط یک سیستم احیا درون سلولی، بازسازی می‌شود (آندره و همکاران؛ ۱۹۹۸). یوبی کینول، فرم ساده Co Q10، می‌تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان مهم برای محافظت غشاء‌های بیولوژیکی بافت‌ها و اجزاء فرعی سلولی در برابر آسیب‌های پراکسیداتیو عمل نماید (تاکاهاشی و همکاران، ۱۹۹۳؛ فورسمارک، آندره و همکاران، ۱۹۹۷). در غشاء‌های مختلف و سرم، میزان فرم کوئینول بسته به وضعیت متابولیکی بافت‌های حیوانی، بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است. (یاماموتو و یاماشیتا، ۱۹۹۷).

کاربردهای درمانی Co Q10 عمدتاً بر درمان کمکی بیماری‌های قلبی از قبیل نارسایی قلبی احتقانی، کاردیومیوپاتی و اختلالات میتوکندری متمرکز شده است (یامامورا، ۱۹۷۷؛ شافنر و همکاران، ۱۹۸۹). کوآنزیم Q10 می‌تواند عملکرد عضله قلب را در انسان به میزان قابل توجهی بدون هرگونه عوارض جانبی شناخته شده، بهبود بخشد (لانگسجون و لانگسجون، ۱۹۹۹) و شبیه یک ماشه برای فعال کردن آزادسازی انرژی در میتوکندری‌های روبه زوال عمل می‌نماید (یامامورا، ۱۹۷۷). زمانی که در سندرم ایسکمی ناشی از برقراری مجدد جریان خون، التهاب و سایر فرآیندهای پاتولوژیک، میزان Co Q10 بافتی کاهش می‌یابد، استفاده از مکمل Co Q10 می‌تواند سودمند باشد (تریبل و همکاران، ۱۹۹۴؛ آپستون و همکاران، ۱۹۹۷؛ حرامکی و همکاران، ۱۹۹۸). اثرات سودمند مکمل Co Q10 در بیماران دارای مشکلات قلبی عروقی (مورتِنسِن، ۱۹۹۳)، فشار خون بالا (مونتالدو و همکاران، ۱۹۹۱) و انسدادهای مزمن ریوی (فوجیموتو و همکاران، ۱۹۹۳)، نشان داده شده است.

آسیت (یکی از شایع ترین بیماری‌های متابولیک در نیمچه‌های گوشتی)، باعث تلفات زیاد و زیان‌های هنگفت مالی برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی در سراسر جهان شده است. خسارت جهانی ناشی از آسیت به حدود ۱ میلیارد دلار در سال می‌رسد (مکسول و روبرتسون، ۱۹۹۷). آخرین تحقیقات در خصوص علت بروز آسیت در جوجه‌ها بر سه جنبه متمرکز شده است: (۱) فشار خون ریوی بالا (۲) آسیب‌های متفرقه قلبی و (۳) انواع آسیب‌های سلولی ناشی از اختلالات اکسیژن (کوریه، ۱۹۹۹). احتمالاً فشارخون ریوی بالا شایع ترین علت آسیت است (جولیان، ۱۹۹۳) و دلیل بیماری زایی آن ناشی از بالا بودن میزان سوخت وساز پایه ناشی از بسیاری از عوامل مانند سرما و فعالیت و پرکاری تیروئید است. اعتقاد بر این است که پراکسیداسیون چربی داخل غشاء سلولی ناشی از اختلالات اکسیژن، نقش مهمی در علت و سبب شناسی آسیت بازی می‌کند (بُج و وایدمن، ۱۹۹۵؛ کُری، ۱۹۹۹). ناکامورا و همکاران (۱۹۹۶) نیمچه‌های گوشتی را با یک جیره غذایی با ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم کوآنزیم Q10 (دارای زنجیر آبگریز با ۹ واحد ایزوپرونوئید) تغذیه کرده و نشان دادند جیره همراه با مکمل Co Q10 در کاهش بروز آسیت در نیمچه‌های گوشتی مفید فایده است. این محققین اظهار می‌کنند امکان جلوگیری از آسیت در جوجه‌های گوشتی با جیره تکمیل شده با یوبی‌کینون وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر جیره حاوی مکمل Co Q10 در عملکرد رشد، میزان بروز آسیت و مرگ و میر ناشی از آن در نیمچه‌های گوشتی و مکانیسم‌های اساسی امکان پذیر، بوده است.

مواد و روش کار

پرنده‌ها و جیره غذایی

یکصد و هشتاد جوجه نیمچه گوشتی نر یک روزه که از یک هچری محلی تهیه شده بود، بصورت تصادفی به سه گروه درمانی تقسیم و هر گروه در ۶ قفس ۱۰ تایی قرار داده شدند. از روز اول الی روز هفتم تمامی جوجه‌ها با جیره پایه تغذیه شدند، از روز ۸ جیره‌هایی با مکمل Co Q10 به میزان صفر، ۲۰ و ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم داده شد. مکمل Co Q10 از شرکت “سومیت اَگرو اینترناشنال ژاپن” تهیه شده بود. ترکیب و میزان مواد مغذی تشکیل دهنده رژیم غذایی پایه در جدول ۱ نشان داده شده است.

مدیریت

جوجه‌های گوشتی به مدت ۴۷ روز و با دسترسی آزاد به آب و غذا در قفس‌ها قرار داده شدند. درجه حرارت در روزهای ۱، ۳ و ۵ به ترتیب ۳۳، ۵/۳۲ و ۳۲ درجه سانتیگراد بود و سپس در روزهای دیگر به مرور کاهش داده شد تا در روز ۱۴ به ۲۸ درجه سانتیگراد رسید. میزان رطوبت بین ۶۰ الی ۶۵ درصد نگهداری شد. برای ایجاد آسیت از روز ۱۵ الی روز ۲۱ با کم کردن هیترها، تمامی جوجه‌ها در معرض دمای پائین قرار گرفتند (در روز حداکثر ۱۸ درجه سانتیگراد و در شب حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد). بعد از آن حرارت در ۱۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد حفظ می‌شد و میزان رطوبت در زمان باقیمانده تحقیق، بین ۵۰ الی ۶۰ درصد بود. مشاهدات روزانه برای ضبط موارد وقوع آسیت و مرگ و میر تهیه شد. تشخیص آسیت به مشاهده علایم زیر بستگی دارد: (۱) هیپرتروفی بطن راست، سستی عضله قلب (۲) کبد متورم و سفت (۳) وجود مایع روشن، زرد و کلوئیدی در حفره شکمی.

 

نمونه برداری و محاسبات

در روز ۲۱ و ۴۲ میانگین وزن بدن، میانگین غذای مصرف شده، افزایش وزن وضریب تبدیل غذایی تعیین گردید. در روزهای ۱۵، ۲۲، ۲۹، ۳۶، ۴۳ و ۴۷ از هر قفس یک جوجه انتخاب شد و برای اندازه گیری PCV و EOF (شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز) مقدار ۲ میلی لیتر خون در لوله‌های محتوی هپارین از آنها گرفته شد. PCV توسط سانتریفوژهای هماتوکریت (جِین، ۱۹۸۶) و EOF با اصلاحاتی در روش Dacie (بافنشتین و همکاران، ۲۰۰۱) انجام گرفت. بطور خلاصه، ۲۰ میکرولیتر خون هپارینه تازه به لوله‌هایی حاوی ۵ میلی لیتر محلول PBS در سه غلظت (۱/۰، ۵/۰ و ۹/۰ درصد)، اضافه شد. لوله‌ها کاملاً مخلوط شده و به مدت نیم ساعت در دمای اتاق (۲۴ درجه سانتیگراد) نگهداری شدند. مجدداً مخلوط شده و سوسپانسیون به مدت ۵ دقیقه و با ۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد. سپس ضمن استفاده از لوله حاوی نمونه دارای ۹/۰% PBS به عنوان شاهد، مایع فوقانی لوله‌ها توسط اسپکتروفوتومتر، در ۵۴۰ نانومتر قرائت شد. شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز (EOS)، به شرح زیر توصیف شد:

میزان همولیز (%) = ۱۰۰ × (مقدار OD در غلظت ۱/۰% PBS/ مقدار OD در غلظت ۵/۰%  PBS)

در روزهای ۲۲، ۳۶ و ۴۳، بصورت تصادفی یک جوجه از ۴ قفس (۴ از ۶) انتخاب و بصورت قطع نخاع از محل گردن، کشته شد. سپس قلب و طحال جدا و توزین شدند. همچنین بطن راست و مجموع هردو بطن برای اندازه گیری نسبت آنها به وزن بدن و محاسبه شاخص آسیت (AHI)، توزین شدند. (هاچزمایر و دی رویک، ۱۹۸۶).

در روزهای ۲۲ و ۳۶، برای اندازه گیری و تعیین فشارخون بطن راست (PVR)، فشارخون شریان ریوی (PAP) و حداکثر میزان تغییرات در فشار داخلی بطن راست  (±dp/dtmax)، قبل از کشتن پرنده‌ها با روشی جدید و اصلاح شده، یک کاتتر در بطن راست قرار داده شد. جوجه‌ها به پشت بر روی میز جراحی قرارداده شده و با تزریق محلول ۵% کلرید  پروکائین در میانه سمت راست گردن، بیهوش شدند. سپس پوست بریده و بافت همبند زیر جلدی از هم جدا و اعصاب واگوسمپاتیک موازی با ورید حلقی (jugular vein) کنار زده شد، ورید حلقی با نخ لیگاتور شده و یک شکاف کوچک بر روی آن ایجاد و از طریق آن شکاف یک کاتتر پلاستیکی پلی اتیلن وارد شد. کاتتر به آرامی به جلو رانده شد تا بعد از ورود حدود ۵ سانتیمتر به ورید اجوف فوقانی (precaval vein)، حدود ۵/۵ سانتیمتر به دهلیز راست، حدود ۵/۶ الی ۷ سانتیمتر به بطن راست و حدود ۵/۷ الی ۸ سانتیمتر به شریان ریوی، برسد. سیگنال‌های فشار از طریق یک حسگر که با سطح حساسیت قلب جوجه‌ها تنظیم شده بود به کامپیوتر دستگاه پلی گراف ارسال و بر روی مانیتور دیده می‌شد. این تحقیق مطابق با دستورالعمل‌های اخلاقی (احترام به حقوق حیوانات) انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری

داده ها بصورت انحراف معیار± میانگین بیان شدند. از روش GLM ، ANOVAیک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل آماری نرم افزار SPSS (ورژن ۱۰) به کار رفت. سطح احتمال P≤۰٫۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

 

نتایج

مکمل Co Q10اثر معنی داری بر میانگین مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل در جوجه‌های گوشتی در طی هفته‌های صفر الی ۳، ۳ الی ۶ و صفر الی ۶  نداشت (جدول شماره ۲). وزن نسبی قلب (نسبت وزن قلب به وزن بدن) در گروه با جیره حاوی ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم CO Q10 در ۴۳ روزگی بطور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (P≤۰٫۰۵)، در حالیکه تغییری در وزن نسبی طحال نداشت(جدول شماره ۳).

میزان مرگ ومیر در جدول ۴ نشان داده شده است. مرگ و میر ناشی از آسیت بطور معنی داری بالاتر از مرگ ومیر ناشی از عوامل دیگر بود(P≤۰٫۰۵). همچنین میزان مرگ ومیر در  گروه‌هایی که جیره حاوی مکمل CO Q10 را دریافت کرده بودند بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (۵% در برابر ۶۷/۲۷%) (P≤۰٫۰۵).

 

 

 

جدول ۵ و شکل ۱ نشان داد PCV جوجه‌های گوشتی از روز ۱۵ الی ۳۶ افزایش و در روز ۴۳ کاهش پیدا کرده است، بر خلاف انتظار مکمل CO Q10 اثر معنی داری در کاهش این فاکتور نداشته است. جدول ۵ وشکل ۲ نشان داد که EOF در جوجه‌های گوشتی با بالا رفتن سن کاهش یافته و با مصرف ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم CO Q10 در جیره غذایی، میزان EOF کاهش معنی داری داشته است (P≤۰٫۰۵).

 

جدول ۶ نشان می‌دهد که جیره حاوی ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم CO Q10، فشار خون دیاستولیک شریان ریوی (PADP) را به طور معنی داری، در روز ۳۶ کاهش می‌دهد، اما در RVP (شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک)، فشار سیستولیک شریان ریوی(PASP) و ±dp/dtmax هیچ تغییری دیده نشد.

نتایج حاصله در جدول ۷، نشان داد مصرف مکمل CO Q10 در مقایسه با گروه شاهد موجب کاهش معنی داری در AHI (شاخص آسیت قلبی) شد (P≤۰٫۰۵). علاوه بر این به نظر می‌رسد مصرف ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم در مقایسه با مصرف ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم تأثیر بیشتری در کاهش AHI دارد.

بحث

در تحقیق حاضر، بخوبی نشان داده شد که جیره ای با مکمل Co Q10 بطور قابل توجهی مرگ و میر ناشی از آسیت را در جوجه‌های گوشتی کاهش داد (جدول شماره ۴). دُز موثر Co Q10 ممکن است حداقل ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم باشد. این نتایج مطابق با گزارش های قبلی ناکامورا و همکاران (۱۹۹۶) بود که با مکمل CoQ9، آنالوگی از Co Q10، آزمایش شده بود. در مطالعه حاضر اثر پیشگیری کننده Co Q10 همراه با کاهش EOF (شکنندگی اسمزی گلبول قرمز) و AHI (شاخص آسیت قلبی) پشتیبانی می‌شود (شکل شماره ۲ و جدول شماره ۷).

PCV بالاتر، نشان دهنده ویسکوزیته بالاتر خون است که گفته می‌شود یکی از علل آسیت می‌باشد (جولیان، ۱۹۹۳)، اما در این تحقیق هیچ تغییر معنی داری بین گروه‌های با جیره حاوی مکمل Co Q10 و گروه کنترل مشاهده نشد. بنظر می‌رسید Co Q10 هیچ تأثیری بر روی تعداد گلبول‌های قرمز ندارد. شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز (میزان همولیز گلبول قرمز در محلول هیپوتونیک) از تقسیم حداکثر شکنندگی اسمزی (در ۱/۰% PBS) بر متوسط شکنندگی اسمزی (در ۵/۰% PBS) محاسبه می‌شود. EOF میزان توسعه پذیری غشاء گلبول‌های قرمز وهندسه سلولی را نشان می‌دهد (قارایبه و همکاران، ۱۹۹۳). پایین بودن  EOF موجب محافظت از ساختار، توسعه پذیری غشاء و شکل هندسی سلول گلبول‌های قرمز می‌شود که ممکن است مربوط به یوبی‌کینول (Co Q10­ H)، فرم ضعیفتر یوبی‌کینون (CO Q10)، باشد که غالباً در خون وجود داشته و به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند.

کاهش EOF قبل از بیست و نهمین روز تجویز مکمل CO Q10، برجسته‌تر بنظر می‌رسد که ممکن است مربوط به جذب CO Q10، مقدار آن در بافت و یا سن پرندگان باشد. همانطور که در مطالعات دیگر شرح داده شده است (ژانگ و همکاران، ۱۹۹۵؛ روزنفلدت و همکاران، ۱۹۹۶؛ ابراهیم و همکاران، ۲۰۰۰)، جذب CO Q10 در جوجه های گوشتی هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد.

شاخص آسیت قلبی (نسبت وزن بطن راست به وزن کل هر دو بطن) که به عنوان یک نشانگر حساس قبل از اینکه در معرض افزایش فشار خون ریوی قرار بگیرد پیشنهاد شده است (بورتون و همکاران، ۱۹۶۸). جوجه‌های گوشتی با AHI کمتر از ۲۷/۰ و بدون وجود مایع در محوطه شکمی، به عنوان عادی در نظر گرفته شد، در حالیکه جوجه‌هایی با AHI بیشتر یا مساوی ۳۰/۰ همراه با مایع در محوطه شکمی، به عنوان جوجه‌هایی با فشار خون ریوی بالا در نظر گرفته شد (کاتون و همکاران، ۲۰۰۱). مطالعه حاضر نشان داد که مکمل Co Q10موجب کاهش معنی دار AHI در مقایسه با گروه کنترل گردید (P≤۰٫۰۵)، مصرف ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم در مقایسه با مصرف ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم موثرتر است. این مسئله موجب مطرح کردن این ایده توسط آزوما و همکاران (۱۹۸۵) شد که Co Q10 از طریق کاهش و آهسته نمودن پتانسیل‌های عمل، موجب کاهش فشار کاری بر روی عضلات قلب وحفاظت از قلب می‌گردد.

همچنین اعتقاد بر این است که در جوجه‌های گوشتی افزایش میزان PAP با میزان آسیت در ارتباط مستقیم است (جولیان، ۱۹۹۳). در این مطالعه اندازه گیری RVP و PAP مطابق روش‌های کیائو و همکاران (۱۹۹۸) و گوتری و همکاران (۱۹۸۷) انجام شد. نتایج نشان داد با مصرف ۴۰ میلیگرم/کیلوگرم Co Q10 در جیره غذایی، تنها فشارخون دیاستولیک شریان ریوی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. اما همانطور که قبلاًمشاهده شد میزان کاهش RVP، فشار سیستولیک شریان ریوی و ±dp/dtmax چندان قابل  توجه نبود (کیائو و همکاران، ۱۹۹۸؛ وایدمن و همکاران، ۱۹۹۶). این تفاوت ممکن است به علت دماهای مختلف محیط و میزان خوراک و یا به علت تغییر گلبول‌های قرمز درست قبل از افزایش PAP در اثر مواجهه با استرس کاهش دما، باشد.

 عملکرد رشد (جدول شماره ۲)، شامل متوسط مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی،  نشان دهنده هیچ تغییر معناداری بین گروه‌های درمانی نیست. با اینحال وزن نسبی قلب (جدول شماره ۳) در گروهی که با ۲۰ میلیگرم/کیلوگرم مکمل Co Q10 تغذیه شده بودند از گروه‌های دیگر بالاتر بود. نتیجه همراستا با مطالعه ناکامورا و همکاران (۱۹۹۶) بود. دلیل آن ممکن است ناشی از مزایای مکمل Co Q10 در تولید بیشتر ATP، تأمین انرژی کافی برای عضله قلب و رشد سلول‌های عضلانی قلب باشد.

در شرایط درجه حرارت پایین محیط، جوجه ها مجبور به افزایش سوخت وساز (متابولیسم) و مصرف غذای بیشتر بوده و برای رفع نیازهای متابولیک به گلبول های قرمز بیشتری برای انتقال اکسیژن احتیاج دارند. هنگامی که توسعه غشاء گلبول‌های قرمز و هندسه سلولی تغییر می‌کند، نقل وانتقال اکسیژن کاهش می‌یابد و باعث نارسایی در برون‌ده قلبی می‌شود، میزان ورود خون به بطن راست افزایش می‌یابد و در ادامه نارسایی قلبی، احتقان کبد و بروز آسیت را بدنبال خواهد داشت. مکمل کوآنزیم Q10 برای تولید ATP، تأمین انرژی کافی برای عضله قلب و افزایش وزن نسبی قلب مفید است. یوبی‌کینول که شکل ضعیفتر Co Q10 است، به عنوان یک آنتی اکسیدان می‌تواند از ساختمان غشاء گلبول قرمز محافظت کرده، توانایی تغییر شکل دادن و نقل و انتقال اکسیژن را در گلبول های قرمز افزایش داده و در نتیجه مرگ و میر ناشی از آسیت را کاهش دهد. تحقیقات بیشتری برای تعمیم این فرضیه احتیاج است.

بطور خلاصه، این تحقیق تأثیر رژیم غذایی حاوی Co Q10 را در جلوگیری از بروز آسیت در جوجه‌های گوشتی جوان را تأیید می‌نماید. احتمالاً Co Q10 ساختمان و غشاء سلول ها را در برابر پراکسیداسیون محافظت کرده و به این ترتیب ضمن تأمین سلامتی سلول‌های عضلانی قلب و گلبول‌های قرمز، مقاومت آن‌ها را در برابر استرس‌های متابولیک افزایش می‌دهد.

تشکر و قدردانی

مولف از شرکت سومیت اگرو اینترناشنال ال.تی.دی ژاپن برای لطف آنها در تأمین کوآنزیم Q10 و جیسون‌سی.اچ از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی برای نظرات و پیشنهادات خود در طول آماده سازی مقاله، تشکر و قدردانی می‌نماید.

     ترجمه: دکتر محمد تقی وزوایی

      عضو بخش علمی گروه دارویی کیمیافام

منبع:

Reduction of Ascites Mortality in Broilers by Coenzyme Q10

A. L. Geng, Y. M. Guo, and Y. Yang

Department of Animal Nutrition and Feed Science, College of Animal Science and Technology,

China Agricultural University, Beijing 100094, P. R. China

3387 بازدید

  نظر خود را درباره این مطلب بنویسید