بیوسکیوریتی

نقش نانوسیل در ضدعفونی دان طیور و حفظ امنیت زیستی (بیوسکیوریتی)

مقدمه: بحث امنیت زیستی (بیوسکیوریتی) در صنعت پرورش طیور با توجه به خطر بروز بیماری‌های واگیردار، موضوعی است که در…

امکان پذیری افزایش کارایی گندزدایی آب اکسیژنه با افزودن عوامل شیمیایی

چکیده : استفاده از روش‌های متداول نظیر کلرزنی برای گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب بدلیل مشکلات محصولات جانبی گندزدایی و…

بیوسکیوریتی، پاک سازی و ضد عفونی کننده‌ها در صنعت مرغداری

بیوسکیوریتی به معنی امنیت زیستی بوده و به اعمالی گفته می شود که به منظور کاهش و یا حذف احتمال…

گندزدایی فاضلاب : چالش‌ها و راهکارها

جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدنی رو به کاهش است، لذا جهان در آینده با مشکل کمبود…