حیوانات خانگی

انروفلوکساسین و نکات کاربردی در به کارگیری دارو

مقدمه : انروفلوکساسین آنتی بیوتیک سنتتیکی است که در گروه کینولون‌ها قرار می‌گیرد. واژه ”QUINONE“ به ساختارهای حلقه داری گویند…