استخدام

تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم در افزایش اعتبار رزومه شما تاثیر زیادی دارد. قابل توجه اینکه  پر نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است