معرفی کتاب

کاربردی ترین کتاب موجود در زمینۀ آنفلوانزای پرندگان (AI) و بیماری نیوکاسل (ND) توسط مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران به زبان فارسی انتشار یافت.

این کتاب در نتیجۀ همسوسازی داده های حاصل از آزمایشگاه های مرجع جهانی و کسب تجربیات و اطلاعات مربوط به واگیری های رخ داده در بسیاری از کشورهای جهان فراهم شده است. لازم به ذکر است که مؤلفان این کتاب، ایلاریا کاپوآ و دنیس جی الکساندر، هم اکنون به‌عنوان پژوهشگران برجسته و از جمله مراجع صاحب نظر بین المللی در زمینۀ آنفلوانزای پرندگان و بیماری نیوکاسل مطرح هستند. ترجمة این کتاب نیز به‌وسیلة آقایان دکتر سید مصطفی پیغمبری (استاد دانشگاه تهران)، دکتر بهرام شجادوست (دانشیار دانشگاه تهران) و دکتر محمد سلطانی (دستیار تخصصی بیماری‌های طیور دانشگاه تهران) انجام پذیرفته است. هدف این کتاب فراهم‌سازی یک راهنمای بالینی و آزمایشگاهی برای دامپزشکان و تکنسین‌هاست که حاوی تمامی اطلاعات مرتبط با تشخیص و مدیریت واگیری آنفلوانزای پرندگان (AI) و بیماری نیوکاسل (ND) می باشد. به‌علاوه، اطلاعات مورد نیاز برای حمایت متصدیان دامپزشکی در زمینۀ مدیریت این واگیری‌ها نیز در نظر گرفته شده است. تصاویر رنگی، متعدد و منحصربه‌فرد گنجانده شده در این کتاب، تصور ویژگی‌های آسیب‌شناسی و بالینی AI و ND برای دانشجویان و سایر کارآموزان را مقدور خواهد ساخت و به‌منظور حمایت آموزش‌دهندگان و اساتید دانشگاه کارآمد خواهد بود. به‌علاوه، پروتکل‌های تشخیصی و فرم‌های متعدد ارزیابی اپیدمیولوژیک نیز برای استفاده در دسترس هستند. همان‌گونه که ذکر شد در این کتاب تنها به مطالب کاربردی در ارتباط با شناسایی و کنترل واگیری‌ها پرداخته شده و از ذکر جزئیات پیچیده و غیرکاربردی خودداری شده است. بنابراین، استفاده از این کتاب به‌وسیلۀ طیف وسیعی از مخاطبان از جمله دانشجویان مقاطع مختلف رشتۀ دامپزشکی و سایر رشته‌های مرتبط، اساتید دانشگاه‌ها، دامپزشکان فعال در امور درمانی و آزمایشگاه‌ها و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی امکان‌پذیر بوده و مفید خواهد بود.

عناوین فصول تشریح شده در این کتاب به شرح زیر است:

فصل ۱: بوم شناسی، همه‌گیرشناسی و اهمیت بهداشت عمومی عفونت ویروس آنفلوانزای پرندگان

فصل ۲: بوم شناسی و همه‌گیرشناسی بیماری نیوکاسل

فصل ۳: گزارش به سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) در موارد بروز آنفلوانزای پرندگان و بیماری نیوکاسل

فصل ۴: واکنش سریع در هنگام مشکوک شدن به‌وقوع آنفلوانزای پرندگان یا بیماری نیوکاسل

فصل ۵: روش‌های کالبدگشایی و جمع‌آوری نمونه

فصل ۶: ویژگی‌های بالینی و آسیب شناسی عفونت ویروس آنفلوانزای پرندگان، دستورالعمل‌ها برای بازدید از مزرعه و تشخیص افتراقی

فصل ۷: روش‌های تشخیصی رایج آنفلوانزای پرندگان

فصل ۸: تشخیص ملکولی آنفلوانزای پرندگان

فصل ۹: ویژگی‌های بالینی و آسیب شناسی بیماری عفونی نیوکاسل و دستورالعمل‌ها برای بازدید از مزرعه و تشخیص افتراقی

فصل ۱۰: روش‌های رایج تشخیص عفونت با ویروس بیماری نیوکاسل

فصل ۱۱: تشخیص ملکولی ویروس بیماری نیوکاسل

فصل ۱۲: مقررات عمومی پاکسازی به‌دنبال وقوع واگیری آنفلوانزای پرندگان یا بیماری نیوکاسل

ضمیمۀ ۱: فهرست لوازم مورد نیاز برای بازدید از واحدهای مشکوک
ضمیمۀ ۲: فرم‌های ارزیابی اپیدمیولوژیک واگیری‌های آنفلوانزای پرندگان و بیماری نیوکاسل
ضمیمۀ ۳: روش‌های حفاظت زیستی
ضمیمۀ ۴: محلول‌های آزمایشگاهی
ضمیمۀ ۵: دستورالعمل‌های مربوط به‌نحوۀ ارسال نمونه‌های حاوی ویروس آنفلوانزای پرندگان و بیماری نیوکاسل به آزمایشگاه‌های مرجع OIE